Skip to product information
1 of 6

古美術 刀友会

Higo Morikuni Kuniho February 5th grade February Yoshito Special Saving Swordsman, Wakizashi (HIGONO -KAMI KUNIYASU) (Enpou 5) [NBTHK: TOKUBETSU HOZON] Part number: WA011

Higo Morikuni Kuniho February 5th grade February Yoshito Special Saving Swordsman, Wakizashi (HIGONO -KAMI KUNIYASU) (Enpou 5) [NBTHK: TOKUBETSU HOZON] Part number: WA011

Regular price ¥800,000 JPY
Regular price Sale price ¥800,000 JPY
Sale Sold out
Tax included.
View full details